CorelDRAW (Bài 2)

Thứ hai - 17/10/2011 04:41

CorelDRAW (Bài 2)

Trình đơn cảnh ứng Có một cách nhanh chóng để làm thanh công cụ bất kỳ biến mất hoặc hiện ra: bạn bấm-phải vào thanh công cụ nào đó và tùy ý bật/tắt các thanh công cụ được liệt kê trên trình đơn vừa hiện ra
Trình đơn cảnh ứng
 Có một cách nhanh chóng để làm thanh công cụ bất kỳ biến mất hoặc hiện ra: bạn bấm-phải vào thanh công cụ nào đó và tùy ý bật/tắt các thanh công cụ được liệt kê trên trình đơn vừa hiện ra (hình 1). Bạn chú ý, phải "nhắm" vào bản thân thanh công cụ, đừng đụng nhầm vào các nút trên thanh công cụ.
Hình 1
 Trình đơn xuất hiện do thao tác bấm-phải được gọi chung là trình đơn cảnh ứng (context-sensitive menu). Nghĩa là trình đơn "tương ứng với hoàn cảnh" í mà! Gọi như vậy là vì tùy theo bạn bấm-phải vào chi tiết nào trên màn hình, trình đơn hiện ra có các mục chọn liên quan đến chi tiết ấy. Trình đơn cảnh ứng liên kết với thao tác bấm-phải là phương tiện giao tiếp phổ biến trong Corel DRAW và trong môi trường Windows nói chung.
 Bạn thử ngay xem...
Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar Trình đơn cảnh ứng hiện ra (hình 1) trình bày danh sách mọi thanh công cụ
 Nhìn vào trình đơn cảnh ứng vừa hiện ra, bạn để ý, trước mỗi tên gọi thanh công cụ có thể có dấu duyệt (check mark) hoặc không. Dấu duyệt ngụ ý nói rằng thanh công cụ tương ứng đang hiển thị trên màn hình. Muốn bật/tắt thanh công cụ nào, bạn bấm vào tên gọi của nó trên trình đơn cảnh ứng.
Bấm vào Toolbox trên trình đơn cảnh ứng Thanh công cụ Toolbox biến mất
Bấm-phải vào thanh công cụ Property Bar Trình đơn cảnh ứng hiện ra. Lúc này trước tên Toolbox đã mất dấu duyệt vì thanh công cụ Toolbox ở trạng thái "tắt"
Bấm vào Toolbox trên trình đơn cảnh ứng Thanh công cụ Toolbox hiện ra
 Chắc bạn đang "nóng máy", muốn bắt tay vào chuyện vẽ vời chi đó ngay tức thì. Bạn bình tĩnh, ta nên "đi dạo" trong Corel DRAW thêm chút nữa, xem... cho biết.
[Đầu trang]
Cửa sổ neo đậu
 Tên gọi... kỳ cục nêu trên nhằm nói đến một phương tiện giao tiếp phổ biến của Corel DRAW. Cửa sổ neo đậu (docker) là cửa sổ có khả năng neo đậu gọn gàng, cố định ở biên phải hoặc biên trái của cửa sổ Corel DRAW. Cũng như mọi loại cửa sổ, bạn có thể kéo cửa sổ neo đậu đến bất cứ chỗ nào trên màn hình tùy theo yêu cầu công việc. Tuy nhiên, có lẽ trạng thái "neo đậu" của loại cửa sổ này ở biên phải hoặc biên trái cửa sổ Corel DRAW vẫn thuận tiện cho bạn hơn cả (tùy theo bạn thuận tay phải hay tay trái). Ta thử cho hiển thị cửa sổ neo đậu Object Manager. Cửa sổ này dùng để trình bày các lớp (layer) của bản vẽ và liệt kê những đối tượng trên từng lớp.
Bấm Tools trên thanh trình đơn và bấmObject Manager (để cho tiện, sau này ta nói vắn tắt: chọn Tools > Object Manager) Cửa sổ neo đậu Object Manager xuất hiện, bám dính vào biên phải miền vẽ (hình 2). Miền vẽ bị thu hẹp
Để thấy rằng cửa sổ neo đậu cũng có thể "trôi nổi" linh hoạt như thanh công cụ, bạn trỏ vào hai vạch dài nằm ngang ở cạnh trên cửa sổ neo đậu và kéo cửa sổ "rời bến".
Trỏ vào cạnh trên cửa sổ neo đậu Object Manager và kéo nó sang trái, vào giữa miền vẽ Cửa sổ neo đậu Object Manager trở thành cửa sổ bình thường (hình 3)
Trỏ vào thanh tiêu đề của cửa sổ Object Manager, kéo sát vào biên phải miền vẽ Cửa sổ Object Manager "cập bến", trở về tình trạng neo đậu như lúc đầu
Bạn chú ý dấu mũi tên kép chỉ qua phải ở đầu cửa sổ neo đậu. Nếu bấm vào đấy, cửa sổ sẽ thu gọn thành một thanh dài, chạy dọc biên phải miền vẽ (cứ như loại cửa mành kéo vậy). Ta thực hiện thao tác này khi muốn tạm thời dẹp cửa sổ neo đậu qua một bên để thêm chỗ làm việc.
Bấm vào dấu mũi tên kép ở đầu cửa sổ neo đậu Object Manager Cửa sổ Object Manager bị thu gọn thành một thanh dài
Lúc này ở đầu cửa sổ Object Manager thu gọn có dấu mũi tên kép chỉ qua trái. Nếu bạn bấm vào đấy, cửa sổ được "bung ra", trở lại hình dạng cũ.
Bấm vào mũi tên kép ở đầu cửa sổ neo đậuObject Manager Cửa sổ Object Manager được phục hồi kích thước cũ
Hình 2
Hình 3
[Đầu trang]
Các cửa sổ bản vẽ
 Khi bạn mở bản vẽ, Corel DRAW nạp bản vẽ lưu trữ trên đĩa vào bộ nhớ của máy và hiển thị bản vẽ trên màn hình. Bạn có thể mở nhiều bản vẽ cùng lúc. Mỗi bản vẽ được hiển thị trong cửa sổ dành riêng gọi là cửa sổ bản vẽ (drawing window). Muốn làm việc với bản vẽ nào, một cách tự nhiên, bạn bấm vào bản vẽ ấy để chọn. Bản vẽ được chọn gọi là bản vẽ hiện hành (current drawing). Theo mặc định, bản vẽ cuối cùng được mở là bản vẽ hiện hành.
 Hiện thời, cửa sổ của bản vẽ hiện hành (bản vẽ Graphic1 trống trơn của ta) đang có kích thước cực đại. Để thấy rõ rằng bản vẽ hiện hành nằm trong một cửa sổ dành riêng, bạn thao tác như sau.
Bấm vào nút "phục hồi" (Restore) ở góc trên, bên phải cửa sổ bản vẽ (hình 4) Cửa sổ bản vẽ Graphic1 lấy kích thước "bình thường", không phải kích thước cực đại
Hình 4
 Bạn thấy rõ cửa sổ Graphic1 nằm "chỏng trơ" trên màn hình. Như đối với mọi cửa sổ, bạn có thể điều chỉnh kích thước "bình thường" của cửa sổ bản vẽ. Cụ thể, bạn trỏ vào biên cửa sổ (sao cho dấu trỏ biến thành mũi tên hai đầu) và kéo biên cửa sổ để đạt được kích thước mong muốn. Việc này không có gì đáng chú ý. Ta hãy mở xem vài bản vẽ có sẵn.
Chọn File > Open Hộp thoại Open Drawing xuất hiện giúp bạn tìm đến thư mục chứa các tập tin bản vẽ
Tìm đến thư mục Program Files\Corel\Corel Graphics 11\Draw\Samples Bạn thấy vài tập tin bản vẽ như hình 5. Bạn để ý, phần phân loại của tên tập tin bản vẽ là CDR (viết tắt của Corel DRaw)
Bấm-kép vào bản vẽ Sample1 (hoặc bấm vào Sample1 rồi bấm nút OK) Mở bản vẽ Sample1
Hình 5
 Cửa sổ bản vẽ Sample1 xuất hiện trên màn hình, "gối đầu" lên cửa sổ bản vẽ Graphic1. Bản vẽ Sample1 đủ cho bạn thấy Corel DRAW có thể giúp ta trình bày trang in tinh tế như thế nào.
 "Thừa thắng xông lên", ta hãy mở thêm bản vẽ khác, bản vẽ Sample2.
Chọn File > Open rồi bấm-kép vào bản vẽSample2 Bản vẽ Sample2 xuất hiện, gối đầu lên bản vẽ Sample1 (hình 6)
Bấm vào thanh tiêu đề của cửa sổSample1 Bản vẽ Sample1 được đưa lên "trên cùng", trở thành bản vẽ hiện hành
Bấm vào thanh tiêu đề của cửa sổGraphic1 Bản vẽ Graphic1 được đưa lên "trên cùng", trở thành bản vẽ hiện hành
Hình 6
[Đầu trang]
Ghi chú
• Đối với bản vẽ phức tạp, nếu máy của bạn không được mạnh lắm, thời gian mở bản vẽ có thể kéo dài. Nếu không đủ kiên nhẫn ngồi "đếm ruồi", chờ Corel DRAW mở xong bản vẽ, bạn có thể gõ phím Esc để cắt ngang tiến trình ấy, xin thôi... mở.
 Với cách bày biện các cửa sổ bản vẽ như hiện thời, mỗi lúc bạn chỉ có thể quan sát một bản vẽ. Trong môi trường Windows, ngoài kiểu phối trí gối đầu (cascade) của các cửa sổ, bạn còn có thể chọn kiểu phối trí lấp đầy (tile), theo đó, các cửa sổ được dàn ra theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc sao cho lấp đầy vùng màn hình được phép hiển thị.
Chọn Window > Tile Horizontally Bạn quan sát được cả 4 bản vẽ
Giả sử bạn cần quay trở lại làm việc với bản vẽ Graphic1...
Bấm vào nút "phóng to" (Maximize)  trên cửa sổ Graphic1 Cửa sổ Graphic1 trở lại kích thước cực đại, che khuất các cửa sổ bản vẽ khác
Lại giả sử bạn cần xem lại bản vẽ "của người ta"...
Bấm vào nút "thu gọn" (Minimize)  trên cửa sổ Graphic1 Cửa sổ Graphic1 thu nhỏ hết cỡ, chỉ còn lại thanh tiêu đề, để lộ ra các bản vẽ đã mở
Chọn Window > Tile Vertically Các cửa sổ bản vẽ Sample1 và Sample2"đứng thẳng lên"
 Bạn đã biết rõ thế nào là cửa sổ bản vẽ và có dịp thực hiện các thao tác căn bản khi làm việc với nhiều bản vẽ cùng lúc: chọn bản vẽ hiện hành, sắp xếp các bản vẽ trên màn hình, phóng to hoặc thu gọn bản vẽ. Việc mở nhiều bản vẽ cùng lúc sẽ làm bộ nhớ máy tính bị chiếm mất nhiều chỗ và thu hẹp lại. Hoạt động của Corel DRAW có thể trở nên chậm chạp hơn do thường xuyên dọn chỗ trên bộ nhớ (sao chép tạm thời dữ liệu từ bộ nhớ "xuống" đĩa cứng và ngược lại). Vì vậy, khi không còn cần đến bản vẽ nào, bạn nên đóng bản vẽ ấy lại, nói rõ hơn là đóng cửa sổ bản vẽ bằng cách bấm vào nút Close ở góc trên, bên phải cửa sổ. Khi ấy, dữ liệu của bản vẽ bị xóa bỏ trên bộ nhớ. Bạn chú ý, thao tác đóng cửa sổ khác với thao tác thu gọn cửa sổ như ta vừa thực hiện. Cửa sổ bản vẽ bị thu gọn vẫn hiện diện trên bộ nhớ và sẵn sàng hiển thị "đàng hoàng" trên màn hình khi bạn bấm vào nút phục hồi hoặc phóng to.
Bấm vào nút Close  trên cửa sổSample2 Cửa sổ Sample2 biến mất
Tương tự, đóng cửa sổ Sample1 Cửa sổ Sample1 biến mất
Bấm vào nút "phóng to" (Maximize)  trên cửa sổ Graphic1 Cửa sổ Graphic1 trở về kích thước cực đại
Bạn mệt chưa? Ta nghỉ đi nhé...
Chọn File > Exit Cửa sổ Corel DRAW biến mất
 Khi bạn chọn File > Exit hoặc bấm nút Close ở góc phải, trên cùng, bản thân Corel DRAW bị xóa khỏi bộ nhớ máy tính.

 Tags: thanh công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay5,872
  • Tháng hiện tại25,593
  • Tổng lượt truy cập30,274,679
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây