Phần mềm diệt virus, cần hay không cần?

Phần mềm diệt virus, cần hay không cần?

 •   14/10/2011 05:14:52 AM
 •   Đã xem: 4538
 •   Phản hồi: 0
Chớ nên "dè bỉu" các phần mềm AntiVirus vì đôi khi chúng có thể cứu bạn những bàn thua trông thấy.
Microsoft: Máy tính nhiễm virus phần lớn là do lỗi của bạn

Microsoft: Máy tính nhiễm virus phần lớn là do lỗi của bạn

 •   14/10/2011 04:51:10 AM
 •   Đã xem: 4294
 •   Phản hồi: 0
Theo nghiên cứu của Microsoft, bạn có thể chính là nguyên nhân khiến cho chiếc máy tính của mình bị nhiễm virus.
Windows 8 sẽ được tích hợp sẵn phần mềm diệt vi rút

Windows 8 sẽ được tích hợp sẵn phần mềm diệt vi rút

 •   14/10/2011 04:43:16 AM
 •   Đã xem: 4913
 •   Phản hồi: 0
Microsoft đã quyết định tích hợp sẵn phần mềm diệt vi rút Microsoft Security Essentials (MSE) do chính hãng phát triển vào phiên bản hệ điều hành Windows 8 mới của mình.
6 tháng miễn phí bảo vệ máy tính với Norton Antivirus 2012

6 tháng miễn phí bảo vệ máy tính với Norton Antivirus 2012

 •   14/10/2011 04:04:22 AM
 •   Đã xem: 5832
 •   Phản hồi: 0
Norton Antivirus 2012 mới được ra mắt cách đây chưa đầy 1 tuần nhưng một chương trình khuyến mãi của Symantec cho phép người dùng sử dụng miễn phí phần mềm này trong 6 tháng liên tục.
Cách diệt SecurityTool

Cách diệt SecurityTool

 •   09/11/2009 09:30:16 AM
 •   Đã xem: 2672
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 09 tháng 10 năm 2009
Cập nhật: 09 tháng 10 năm 2009 2:52:47 PM
Kiểu : Làm lỗi các chương trình ứng dụng
Phát triển bởi: sitesecuritytest.com
Tên: SecurityTool
Mức độ nguy hiểm: Medium
Cách diệt Trojan Ransomlock.C

Cách diệt Trojan Ransomlock.C

 •   09/11/2009 09:28:40 AM
 •   Đã xem: 2724
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 12 tháng 10 năm 2009
Cập nhật: 12 tháng 10 năm 2009 11:38:40 AM
Kiểu : Trojan
Tên: Trojan.Ransomlock.C
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

Cách diệt Adware.TrueAds

 •   09/11/2009 09:27:07 AM
 •   Đã xem: 2679
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 22 tháng 10 năm 2009
Cập nhật: 22 tháng 10 năm 2009 1:14:39 PM
Kiểu : Adware
Phát triển bởi: www.trueads.com
Tên: Adware.TrueAds
Mức độ nguy hiểm: Cao
Cách diệt SecurityTool

Cách diệt SecurityTool

 •   09/11/2009 09:25:58 AM
 •   Đã xem: 2705
 •   Phản hồi: 0
)Mô Tả
Phát hiện: 09 tháng 10 năm 2009
Cập nhật: 09 tháng 10 năm 2009 2:52:47 PM
Kiểu : Làm lỗi các chương trình ứng dụng
Tên: SecurityTool
Phát triển bởi : sitesecuritytest.com
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP
Cách diệt Trojan.Kissderfrom

Cách diệt Trojan.Kissderfrom

 •   10/10/2009 12:42:13 AM
 •   Đã xem: 2675
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 01 tháng 10 năm 2009
Cập nhật: 01 tháng 10 năm 2009 16, 11:48:07 AM
Kiểu : Trojan
Kích thước: 49,905 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt W32.Perz

Cách diệt W32.Perz

 •   10/10/2009 12:39:17 AM
 •   Đã xem: 2731
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 15 tháng 09 năm 2009
Cập nhật: 15 tháng 09 năm 2009 16, 2009 4:12:32 PM
Kiểu : Worm (Sâu)
Kích thước: 143,360 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt Trojan.Sopiclick

Cách diệt Trojan.Sopiclick

 •   10/10/2009 12:38:06 AM
 •   Đã xem: 2853
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 11 tháng 09 năm 2009
Cập nhật: 11 tháng 09 năm 2009 11:50:52 AM
Kiểu : Trojan
Kích thước: 225,000 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt Infostealer.Ebod

Cách diệt Infostealer.Ebod

 •   10/10/2009 12:37:23 AM
 •   Đã xem: 2704
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 02 tháng 09 năm 2009
Cập nhật: 02 tháng 09 năm 2009 6:22:03 PM
Kiểu : Trojan
Kích thước: 1,992,192 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt W32.Fnumbot

Cách diệt W32.Fnumbot

 •   10/10/2009 12:36:28 AM
 •   Đã xem: 2811
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 10 tháng 09 năm 2009
Cập nhật: 10 tháng 09 năm 2009 9:59:05 AM
Kiểu : Worm (Sâu)
Kích thước: 80,384 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt W32.Stealsmth

Cách diệt W32.Stealsmth

 •   10/10/2009 12:35:39 AM
 •   Đã xem: 2510
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 31 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 1 tháng 09 năm 2009 9:13:30 PM
Kiểu : Trojan
Kích thước: 44,544 Bytes
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt TotalSecurity

Cách diệt TotalSecurity

 •   10/10/2009 12:34:39 AM
 •   Đã xem: 2555
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 31 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 31 tháng 08 năm 2009 03 : 51 : 17 AM
Kiểu : Lỗi các ứng dụng
Kích thước: 1,101,824 bytes
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt Trojan.Ffsearch

Cách diệt Trojan.Ffsearch

 •   10/10/2009 12:33:45 AM
 •   Đã xem: 2575
 •   Phản hồi: 0
)Mô Tả
Phát hiện: 31 tháng 09 năm 2009
Cập nhật: 01 tháng 09 năm 2009 9:02:07 PM
Kiểu : Trojan
Kích thước: 1,992,192 bytes
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt Favorit

Cách diệt Favorit

 •   10/10/2009 12:32:50 AM
 •   Đã xem: 2597
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 31 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 31 tháng 08 năm 2009 AM
Kiểu : Tấn công vào các trò chơi
Kích thước: 297,720 bytes
Phát triển bởi : www.games-attack.com
Mức độ nguy hiểm : Thấp
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệt VBS.Runauto.G

Cách diệt VBS.Runauto.G

 •   10/10/2009 12:30:45 AM
 •   Đã xem: 2472
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 24 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 24 tháng 08 năm 2009 1:26:17 PM
Kiểu : Sâu
Kích thước:152,018 Bytes (minimum)
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
Cách diệtW32.Stiraut

Cách diệtW32.Stiraut

 •   10/10/2009 12:27:05 AM
 •   Đã xem: 2602
 •   Phản hồi: 0
I)Mô Tả
Phát hiện: 11 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 12 tháng 08 năm 2009 8:50:15 AM
Kiểu : Sâu (Worm)
Kích thước: 1,032,890 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry


II)Cách diệt
1 Click Start > Run
2 Đánh Regedit
3 Click chọn OK
4 Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Windows Explorer" = "%Windir%\System.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Twain" = "%Windir%\twain.exe"
5 Thoát khỏi Registry

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay3,011
 • Tháng hiện tại71,902
 • Tổng lượt truy cập30,890,986
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây